2004-ben vonult nyugállományba az a lelkipásztor, Aki 25 esztendőn át, helyettesítő lelkészként szolgálta Istent, és jó pásztorhoz illően terelgette a reábízott nyájat. Nt. Máthé Csaba volt az, Aki itt, a Darányi Református Egyházközségben utolsóként képviselte azt a konzervatív, mondhatni ódivatú lelkipásztori imázst, amelynek palástja nyugalmat, türelmet, lemondást, bizalmat és megbízhatóságot, kiszámíthatóságot és következetességet takart. A Tiszteletes Úr 2018-ban megtért Istenéhez, mi pedig szeretettel emlékezünk rá. 2004 óta  már nyolc lelkipásztor szolgált az egyházközségünkben, volt akit meghívtunk, volt akit idehelyeztek és volt aki helyettesített, de végül - hosszabb- rövidebb idő után - mindannyian eltávoztak. A leghosszabb szolgálati idő 7 év volt, a legrövidebb pedig egy kurta esztendő... Végül mindig csak mi maradunk itt, A MEGCSONKÍTOTT ÉDES MAGYAR HAZA DÉLI PEREMÉN. Maradunk és reménykedünk. Reménykedünk azzal az Istenbe vetett feltétlen hittel és bizalommal, amely eddig is megtartott bennünket. Reménykedünk, hogy az Ő akaratából majd egyszer, majd talán... És Ez a reményünk erős, életben tart, mert a mennyei Atya adja hozzá az erőt! "Ne csüggedj el, kicsiny sereg, [...] Gond, kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön! Bízzál: ügyed az Istené, Népét ő el nem ejtené..." - jön a vigasz a 393. Dicséretből.

ISTVÁNDI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Olvass tovább
HOMOKSZENTGYÖRGY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Olvass tovább
KÁLMÁNCSA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Olvass tovább
KASTÉLYOSDOMBÓ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Olvass tovább
DRÁVAGÁRDONY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Olvass tovább