EZEN AZ OLDALON EMLÉKEZÜNK MEG AZOKRÓL A LELKIPÁSZTOROKRÓL - PRÉDIKÁTOROKRÓL -, AKIK HOSSZABB VAGY RÖVIDEBB IDEIG SZOLGÁLTÁK AZ ISTENT ÉS ÉPÍTETTÉK, ERŐSÍTETTÉK A GYÜLEKEZETET, ITT, DARÁNYBAN, A KÁLVINISTA, REFORMÁLT GYÜLEKEZETBEN. ANNAK, HOGY MIÉRT ÉPPEN ERŐSS SÁNDORRAL KEZDJÜK A SORT, KÉT OKA IS VAN. AZ ELSŐ TALÁN AZ, HOGY RÓLA TUDTUNK - NAPJAINKIG - A LEGTÖBB INFORMÁCIÓT GYŰJTENI, HISZ' Ő VOLT AZ ÉPÍTTETŐJE 1831-1833 KÖZÖTT A GYÖNYÖRŰ, MÁRA MEGINT SZÉPEN MEGÚJULT TEMPLOMUNKNAK, ÉS Ő VOLT AZ ÉPÍTTETŐJE ÉS ELSŐ LAKÓJA AZ 1848-BAN ÉPÜLT TÁGAS, SZÉP PARÓKIÁNKNAK IS, HOGY CSAK A LEGFONTOSABBAKAT EMLÍTSÜK. A MÁSIK OK INKÁBB ÉRZELMI; NAGYTISZTELETŰ ERŐSS SÁNDORNAK ÉS HITVESÉNEK KÖZÖS SÍREMLÉKE LETT A LELKE, KÖZPONTI MONDANIVALÓJA AZ AVATÁSA ÓTA MÁR MEGSZÉPÜLT, BEFEJEZETT "EMLÉKEZŐ ÉS KEGYELETI HELY"-NEK, ANNAK A KIS PARKNAK/SÉTÁNYNAK, AMELY TEMPLOMUNK ÉS A PARÓKIA KÖZÖTT KAPOTT HELYET, MÉG 2013-BAN.

Erőss Sándor

R 1796.03.15    V 1858.02.11
(Mezőcsokonya)       (Darány)     

1828.03.22 - 1858.01.11

A lelkipásztor, Akit még az Internet is Templomépítő-ként említ.  Az Ő idejében épült - 1831-1833 - a templomunk.


Csire István

R 1830.__.__    V 1919.04.07
(Szenta)                         () 

1858.02.17 - 1859.09.09

Minden eddigi kutatás* azt bizonyítja, hogy ezzel a közel másfél évnyi helyettesítő szolgálattal került a Belső- Somogyi Reformétus Egyházmegyébe. 
1851-ben érettségizett Pápán.

Máté Lajos

R 1828.10.25    V 1898.09.28

(H.szt.györgy)     (Darány)      

1859.09.22 - 1898.09.28

Sírhelye a helyi Református temetőben található, gondozott környezetben, a fotón látható állapotban.


Varga Dezső

R 1866.05.15    V 1938.02.03

(Szenta)          (Hetes)

1900.03.16 - 1931.03.18

Sírhelye Kaposváron, a Keleti temetőben található, leszármazottai közül többen ma is Darányban élnek.


Dr. Burián István

R 1904.12.26    V 1963.03.05
(Kecskemét)           (Darány) 

1931.06.07 - 1963.03.05

Sírhelye a helyi Református temetőben található, a családi kriptában nyugszik  a hitvesével,  és mára már egy kivétellel a gyermekeik is Velük pihennek poraikban.

Csizmadia Lajos

R 1926.08.22    V 2015.05.15
     (Tósok)               (Mohács)

1963.03.10 - 1963.11.10

Istvándiban (1955-1968) szolgáló lelkipásztorként helyettesített Darányban. Életútja Somogyudvarhelyre vezette, az ottani gyülekezetben szolgált 1968-2002-ig.

Komáromy Imre

R 1911.04.07    V 1991.__.__
          (Somorja)           (                       )

1963.11.11 - 1979.07.30

"A népet az Isten házához szoktatni egy egész életet betöltő feladat, amit csak példás élettel és valódi igehirdetéssel lehet végrehajtani. Erre esküdtem fel, s ezt igyekszem megvalósítani, lelkipásztorként." 

Máthé Csaba

R 1939.01.08    V 2018.03.30
(Sófalva / Erdély)          (Sóly)           

1979.08.01 - 2004.06.30

25 éven át helyettesített Darányban. Sólyon helyezték örök nyugalomra, utolsó útján Darány, Istvándi, Kastélyosdombó és Drávagárdony reformátusai is elkísérték.

Dérer Zsolt Attila

R 1111.11.11
(Érmihályfalva / Partium)

2004.09.12 - 2008.07.21

Értarcsáról (Partium) érkezett Darány helyett Kálmáncsára, mert a helyi parókia még nem volt lakható állapotban, és hiába szépítettúk szorgalmasan, soha nem is lakott benne. Vele kezdődött a Kálmáncsa, Homokszentgyörgy, Istvándi és Darány alkotta  körzetes szolgálat.  2008-ban Putnokra választatott. 

Béres- Fodor Judit

R ____.__.__
(Lábod)

2004.__.__ - 2008.__.__

 A Tiszteletes Asszony barcsi  lelkipásztoraként két időszakban is helyettesített Darányban. Először Máthé Csaba nyugdíjba vonulásától Dérer Zsolt Attila megérkezéséig, illetve a lelkipásztor "honosításáig". Másodjára pedig Dérer Zsolt Attila  távozásától Heidfogel Pál érkezéséig.

Heidfogel Pál

R 1951.10.20

(Fehérvárcsurgó)

2008.12.16 - 2015.03.31

 Nemesgörzsönyből érkezett a négy egyházközség fogyatkozó lelkeinek pásztorolására. Bár szerettük volna, hogy Darány központtal foglalja el hivatalát, de Ő is Kálmáncsa mellett döntött. 2011.07.31.-én (Istvándiban) iktatták be hivatalába. 2015.08.01 dátummal nyugdíjazták. Régi vágású, kiváló lelkipásztor volt.

Szép Sándor

R 1980.__.__
(Komárom) 

2015.04.01 - 2015.11.30

Somogyudvarhelyről, mint egyházmegyei helyettesítő lelkipásztor látta el a szolgálatot Darányban és a hozzá tartozó három egyházközségben.  Próbáltuk megnyerni rendes szolgálatra, ám 2018-ban a Tatai Református Egyházmegyébe, Etére hívatott el, így családjával oda is  költözött.

Dr. Csabai Ágnes

R 1981.09.26
(Sopron) 

2015.12.01 - 2018.08.30

Az amerikai Magyar Közösség Egyházából érkezett Darányba. Évtizedek után az Ő személyével valósult meg, hogy Darányban legyen a lelkészi Hivatal. 2018-ban doktorált, a Károli Gáspár Református Egyetem  tanáraként  folytatódik az élete.

Köteles Attila

R 1972.10.__
(Nagykőrös) 

2018.09.01 - 2019.02.28

 A Mosdósi Kiss Ferenc Református Idősek Otthona lelkipásztoraként látta el a helyettesítést Darányban, Istvándiban, Kálmáncsán és Homokszentgyörgyön.  Presbitériumunk szerette volna  a parókiális szolgálatra, ittlakásra is rábírni, ám családi helyzete ezt nem tette lehetővé.

Bartha Attila
R 1976.09.18      

(Vári  / Kárpátalja)     

2019.03.01 - 2020.03.14

 A Nemeskisfaludi Református Egyházközségből jött Darányba, egy esztendő helyettesítő szolgálat után a Pestlőrinci Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség Megbékélés Templomának lelkipásztora lett.


Zsemberi- Szigyártó Éva 

   R 1964.03.14     
  (Kányád / Erdély) 

2020.08.01 - 2022.11.30

Előző szolgálati helye a  Budapest Pesterzsébet Klapka téri Református Egyházközség által fenntartott Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola volt. Darány,  Istvándi, Homokszentgyörgy, Kálmáncsa egyházközségeiben szolgál.
Másik egyházkerületbe ment.

Kocsis Ábel

R 1991.01.06
(Hódmezővásárhely) 

2022.12.01 - napjainkig

Somogyudvarhelyi lelkipásztorként látja el a helyettesítést Darányban és a társult egyházközségekben, hitvese, Valika pedig az iskolai hitoktatást végzi a jelzett helyeken. Nagyapja Ft.dr. Kocsis Elemér  1986-tól 1996-ig Tiszántúli Református Egyházkerületi püspök, Édesapja, Kocsis Tamás 31 évig volt lelkipásztor Újvároson.