Akikre felnézünk - Darány neves Reformátusai

 

Kedves Látogató! Ezen az oldalon helyi Református jelességeinket mutatjuk fel. Nem akkora óriások persze, mint Luther vagy Kálvin, de életútjuk okán büszkék vagyunk Reájuk és örömmel mutatjuk be tisztelt személyüket a nagyvilágnak! 

luther-keret-kalvin-500x171.jpg

Bizonyára mindnyájunknak magasztos érzés az, ha a közvetlen környezetünkben, a lakóhelyünkön vagy éppen az egyházközségünkben születnek meg olyan jeles személyek, Akik az élet bármely területén valami kimagasló teljesítményt értek el életük során, öregbítve ezzel annak a közösségnek a jó hírét, ahonnan elindultak, ahonnan származnak, ahová megszülettek. Így vagyunk ezzel mi is, Darányi Reformátusok, és ezért mutatjuk fel most azon személyeket, Akik Isten kegyelme által az életük során valami átlagon felülit értek el idehaza vagy a tágabb pátriában.
A megjelenítés kronológiai sorrendben történik, ezért a személyeket mutató kis ikonok sorrendje remélhetőleg gyakran változni fog, aszerint, hogy mikor- kit sikerül bizonyíthatóan azonosítani a múltból, illetve kik azok akik munkásságuk révén már életükben ebbe a körbe, a mi helyi kis Parnasszusunkra felkerülhetnek. Fájdalom, de a régmúltból előhozott személyeknél előfordulhat, hogy nem tudunk arcképet - festményt, rajzot, fényképet stb. - megjeleníteni, ám azt ígérhetjük, hogy az adatok többszörös ellenőrzésen mennek át, tehát azok tényszerűek lesznek. Ilyen esetekben azt tesszük, hogy a méltatás tartalmát jelenítjük meg az arckép/portré helyén.
Mindezekért és mindenek felett legyen

Istennek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás!

nemeth-karoly.jpg     benko-konya-jozsef.jpg  
 

VISSZALÉPÉS